Toisen asteen kulttuurikasvatussuunnitelma

Kulttuurikasvatussuunnitelma Kultsu on laajentunut 16–18-vuotiaille syksyllä 2023 Tuusulassa. Tuusulan kulttuuripalvelut ja Lottamuseo tarjoaa ilmaista toimintaa lukion ja Keudan oppilasryhmille.

Kulttuurikasvatussuunnitelman tavoitteena on avata nuorille uusia näköaloja sekä rikastuttaa arkea kulttuurin keinoin. Toiminta mahdollistaa paikallisen kulttuurin kokemisen, tekemisen ja luomisen Tuusulassa opiskeleville.

Kulttuurikasvatustoiminta alkoi perusopetuksessa vuonna 2016 ja sen jälkeen se on laajentunut varhaiskasvatukseen vuonna 2020. Tarve toisen asteen kulttuurikasvatussuunnitelmalle tuli, kun oppivelvollisuusikä nousi kahdeksaantoista vuoteen.

Toisen asteen Kultsun sisältöjä tuottavat Tuusulan kulttuuripalvelut eli museo, kirjasto ja yleinen kulttuuri sekä Lottamuseo. Tuusulan Opisto liittyy palveluntarjoajaksi vuonna 2024. 

Kirjastokäytön opastus

Oppitunti, joka sisältää yleistä tietoa kirjaston palveluista, aineistoista, käyttämisestä ja tiedonhausta. Oppitunnin lopuksi opiskelijoiden kirjastokortit saatetaan ajan tasalle tai heille tehdään uudet. Suosittelemme vierailua paikan päällä kirjastossa mielellään opintojen alkuvaiheessa.

Tuntia voidaan muokata ryhmän tarpeiden mukaan. Esimerkiksi:

  • Näistä kirjaston palveluista on hyötyä lähihoitajan työssä
  • Tiedonhakua ja lähdekritiikkiä
  • Jonkun tietyn aihepiirin kirjojen esittelyä
  • Selkokielellä S2-ryhmille

Opettajien on oltava yhteydessä kirjastoon tuntien sopimiseksi. Oppitunteihin kannattaa varata aikaa 1-2 tuntia sisällöstä ja mahdollisista siirtymisistä riippuen.

Varaukset: nuoret.kirjasto@tuusula.fi

Kirjavinkkaus

Tunnin aikana vinkataan 10-15 kirjaa. Vinkkauksen valmistelu on aikaa vievää, minkä takia tunnit pitää varata hyvissä ajoin eikä niiden sisältöä voi rajata liian tarkasti. Myös kirjojen saatavuus vaikuttaa siihen, mitä voidaan vinkata. Voidaan pitää kirjastossa, oppilaitoksessa tai etänä

  • Klassikkovinkkaus, vinkataan klassikkoja, uudempia ja vanhempia klassikkostatuksen saavuttaneita kirjoja
  • Yleinen kirjavinkkaus, vinkataan nykykirjallisuutta ilman tarkkaa rajausta
  • Työajan salliessa voidaan rakentaa vinkkauksia myös jonkun teeman ympärille
  • Tietokirjaesittely, käydään läpi kirjaston luokitusjärjestelmä ja esitellään eri tyyppisiä tietokirjoja, tällä tunnilla voidaan käsitellä enemmän kirjoja kuin muissa vinkkauksissa

Opettajien on oltava yhteydessä kirjastoon tuntien sopimiseksi. Oppitunteihin kannattaa varata aikaa 1-2 tuntia sisällöstä ja mahdollisista siirtymisistä riippuen.

Varaukset: nuoret.kirjasto@tuusula.fi

Kult@Monio

Lukion ja Keudan ensimmäisen vuoden opiskelijoille – ja heihin rinnastuville opiskelijoille ja nuorille – suunnattu kulttuurifestivaali. Tiedosta tekijyyteen pedagogisia sarjoja (alustukset + työpajat), raflaavat massaluennot tai workshopit sekä odotuksia ruokkiva yhteinen ja yhteistoiminnallinen iltaohjelma. Kult@Monio 2024 on kokeiluversio ja jatkomahdollisuuksien arvioinnin väline.  

Opastettu käynti Halosenniemen museossa

Tilausryhmävierailu veloituksetta taiteilijakoti Halosenniemessä ja sen taidenäyttelyssä. Luokat varaavat esittelyn itse Halosenniemen museosta: halosenniemi@tuusula.fi / 040 314 3466 . Opastuksen oheen valmistellaan lukuvuonna 23-24 lisäksi omatoimiosuus. Luokkien omatoimisen jatkotyöskentelyn mahdollistavan materiaalin pohjalta oppija voi arvioida kansallisromanttisen taiteen motiiveja ja perintöä kriittisesti. Kuinka me sosiaalistumme kulttuurin suuriin kertomuksiin ja kuinka niistä tulee osa ”omaa” ajatteluamme? Opastuksella nostetaan esiin omatoimimateriaalissa käsiteltäviä teemoja. 

Arkeologiaa! Tuusula 11 000 - 1 000 before present

Oppitunti Tuusula 11 000 - 1 000 before present valaisee Tuusulan arvoituksellista esihistoriaa. Ensimmäisinä saapuvat hylkeenpyytäjät. Kivikauden lopun paimentolaiset kätkevät maahan statusesineitä ja jättävät jälkensä dna:hamme. Mitä kertovat Tuusulanjärven siitepölyanalyysit ja rautakauden kalliohaudat? Lukuvuoden 23-24 aikana oppitunnin oheen valmistellaan yhdessä Helsingin kaupunginmuseon kanssa kulttuuriperintökohteille maastoon ohjaava digi-sisältö. 

Varaukset: museopeda@tuusula.fi

Tuusulan teollisuustyöväki ja luokkayhteiskunta. Sosiaalihistoriallinen vuorovaikutteinen työpaja

Varaukset: museopeda@tuusula.fi

Opastettu käynti Kellokosken sairaalamuseossa

Varaukset: museopeda@tuusula.fi

Opastettu käynti Lottamuseossa

Toisen asteen opiskelijat voivat tulla tutustumaan Lottamuseoon täysin veloituksetta. Tarjoamme ryhmille pääsyliput museoon ja teemaopastuksen Olkaa ihmisiksi! – lottien kansalaiskasvatusta. Opastus kestää noin 45 min ja sen aikana kierretään museon päänäyttelyssä.  

 
Varaukset: info@lottamuseo.fi, p. 09 274 1077 

Lottamuseon verkko-oppitunti

Lähde sadan vuoden aikamatkalle lottien ja Suomen historiaan! Oppitunti pohjautuu Lotta Svärd – 100 vuotta yhteiskuntavastuuta -näyttelyyn. Oppitunnin kantavana teemana on vastuullisuus ilmiönä. Näyttelyn teemoihin tutustutaan laadukkaasti tuotetun kuva- ja videomateriaalin kautta. Tunnin aikana on mahdollista esittää oppaalle kysymyksiä ja keskustella ryhmän kanssa.   

Verkko-oppitunti toteutetaan Teamsin välityksellä tai tilaajan toivomalla videopalveluyhteydellä, jolloin museolehtori kutsutaan vierailijana paikalle.   

Varaukset: museolehtori Elina Tarvainen elina.tarvainen@lottamuseo.fi, p. 0447054755 

Nuorisopassi

Toisen asteen oppivelvollisuusopiskelijoille Tuusulan Keudassa ja Tuusulan lukiossa. Nuorisopassin käyttö alkaa 1.1.2024. Nuorisopassi on mobiilisovellus, jonka opiskelija lataa omaan älypuhelimeensa. Sovelluksen kautta opiskelija saa käyttöönsä etuja, kuten museon sisäänpääsymaksuja, konserttilippuja sekä Tuusulan Opiston taidekursseja ja -luentoja. 

Lisätietoja: kulttuuri@tuusula.fi

Suomalaisen musiikin päivän konsertti

Yhteinen konsertti ensimmäisen vuoden opiskelijoille suomalaisen musiikin päivän hengessä joulukuun alussa Moniossa. Ensimmäinen konsertti toteutetaan joulukuussa 2024. Konsertin yhteydessä järjestetään osallistavaa toimintaa.   

Yhteydenotot: kulttuuri@tuusula.fi